Słownik Forex dla początkujących

Słownik Forex dla początkujących

any arons Inwestycja w kryptowalutę

Aforyzm „Wiedza to potęga”, będąc już frazesem, jest bardziej niż istotny we wszystkich dziedzinach. Rynek Forex nie jest wyjątkiem. Konieczne jest, aby każdy inwestor dobrze operował odpowiednim słownictwem, dotyczącym rynku Forex, jeśli chce doskonalić się w branży handlowej.

Znajomość i umiejętność właściwego posługiwania się słownictwem Forex nie tylko sprawia, że ​​trader demonstruję swoją erudycję w praktyce handlowej, ale jest w stanie prawidłowo zarządzać nadziejami handlowymi dla uzyskania większego zysku.

Słownik Forex dla początkujących

 “Byki” i “Niedźwiedzie”

W handlu Forex termin „byk” jest używany do opisania strategii traderów na rynku, które stawią na wzrost. Oznacza to, że rynek w tym czasie jest stabilny. Natomiast „niedźwiedź” stawia na spadek. Wielu inwestorów są „bykami”, niektórzy „niedźwiedziami”.

Pamiętaj, że należy zachować ostrożność przy inwestowaniu według strategii „niedźwiedzi”, ponieważ wiele akcji traci tutaj swoją wartość.

Kurs krzyżowу czyli Cross Rate

Stawki między 2 walutami nazywane są kursami krzyżowymi. Nie są to rodzime waluty kraju, w którym zrobiono wycenę. Zwykle kursy krzyżowe to pary Forex bez dolara amerykańskiego.

 Kurs wymiany 

Mówiąc najprościej, kurs wymiany to wartość waluty krajowej w stosunku do wartości waluty innego kraju.

 Pips

Procent w punkcie lub pipsie jest definiowany jako najmniejszy ruch ceny na Forex z konwencji rynkowej. Pip wynosi 1/100 od 1%. Jest również nazywany 1 punktem bazowym.

 Czym jest dźwignia finansowa

Strategia inwestycyjna o tej nazwie mówi o kapitału pożyczonym jako środku finansowania. Jest to wykorzystywane kapitału podwyższonego ryzyka w celu zwiększenia bazy aktywów firmy i skutecznego generowania zwrotu.

 Co to jest marża?

Marża to pieniądze pożyczone od brokera w celu zakupu inwestycji.

Marżą nazywano również różnicę pomiędzy całkowitą wartością papierów wartościowych na koncie inwestora a wartością pożyczoną przez firmę maklerską. W takim przypadku, gdy kupujesz z marżą, po prostu kupujesz papiery wartościowe za pośrednictwem pożyczonych pieniędzy.

Słownik Forex dla początkujących

 Co to jest spread?

Jedną z powszechnych definicji spreadu jest to, że jest to różnica cenowa, szczególnie między kursem sprzedaży, a kursem kupna aktywów. Nazywa się to Spread Trade.

 Pary walutowe i ich skrócone nazwy

Do tej pory na rynku Forex znajduje się 6 najbardziej używanych par Forex. Są to:

EUR / USD: Euro (znany także jako Fibre) i Dolar amerykański (znany także jako Greenback lub Buck)

USD / JPY: dolar amerykański i jen japoński

GBP / USD: Funt brytyjski (znany także jako Sterling) i dolar amerykański

USD / CAD: Dolar amerykański i Dolar kanadyjski (znany także jako Loonie)

USD / CHF: Dolar amerykański i frank szwajcarski (znany także jako Swissy)

AUD / USD: Dolar australijski (znany także jako Aussie lub Ozzie) i Dolar amerykański

 Notowanie par walutowych Forex oraz sposób jego odczytu

Notowanie oznacza wartość pewnej waluty w przeliczeniu na wartość innej waluty. Kupujesz walutę poprzez sprzedaż innej. Na przykład 1 dolar amerykański to 108,74 jena japońskiego.

Słownik Forex dla początkujących

 Cena oferty czyli Bid Price

Cena oferty (Bid Price) to wartość, którą ustalono dla towarów, usług i kontraktów. Można ję nazwać po prostu „bid”.

Jej szczegóły zostaną omówione później w ofertach typu „bid and ask”, pierwsza cena jest przeciwna do drugiej, która jest „ofertą” wartości zapytania.

 Cena kupna

Cena sprzedaży jest albo definiowana jako najniższa cena, lub jako najbardziej opłacalna cena notowana, którą sprzedawca akcji lub uczestnik rynku chciałby zaakceptować, aby sprzedać akcje.

 Bid and Ask Spread

Bid i Ask Spread to różnica między ceną kupna i sprzedaży papierów wartościowych lub innych aktywów.

Aby lepiej zrozumieć ofertę i zapytać o spread, musimy najpierw zrozumieć, czym jest spread. W samej definicji jest określany jako koszt transakcji. Ci, którzy przyjmą cenę, zawsze kupują po cenie kupna. Z kolei trader będzie sprzedawać po cenie oferty. Z drugiej strony animator rynku zawsze kupuje po cenie oferty i sprzedaje po cenie sprzedaży.

 Wniosek

Teraz, jeśli jesteś początkującym inwestorem na rynku Forex, który marzy o wyjątkowych postępach w tej branży, musisz nie tylko znać te terminy, ale również z nich korzystać. Pamiętaj, że ten, kto posiada wiedzę, jest tym, który ma kontrolę.